Životnost plastových oken Inoutic

Životnost dnešních moderních oken s kvalitními PVC profily od renomovaných výrobců se odhaduje na minimálně 50 let! Co by však mohlo životnost vašich nových plastových oken zkrátit?

Špatná instalace

Pečlivá volba dodavatele oken je základem. Na našich stránkách vám pomůžeme takového osvědčeného dodavatele z okolí vašeho bydliště najít.

Pokud byste však přece jen po převzetí dodávky vašich oken zjistili, že se okna v meziskelním prostoru rosí, je to známka netěsnosti a je třeba se obrátit zpět na dodavatele, aby případná závada byla odstraněna co nejrychleji.

U nově instalovaných oken strhněte ochranné pásky co nejdříve, nejpozději však do 3 měsíců od instalace. Okna zbavte malty či malby a umyjte.

Nevhodná údržba

Plastová okna kladou na údržbu minimální nároky. 2-3x ročně je stačí omýt běžným čisticím prostředkem. Nevhodné jsou prostředky obsahující pevné mikro částice (např. písek), ale také nejrůznější rozpouštědla či ředidla. Konkrétní tipy jak na údržbu oken s PVC profily najdete zde.

Pokusy o natírání

Jednou z nesporných výhod plastových oken je, že se po celou dobu své životnosti nemusejí natírat. A z mnoha důvodů to ani nedoporučujeme zkoušet. Hlavně proto, že barva nemusí k povrchu dobře přilnout. Jakýkoli takový zásah může být důvodem k zamítnutí případné reklamace, protože se tím mohou změnit vlastnosti profilu. Pokud natřete bílý profil tmavou barvou, bude profil automaticky náchylnější k tepelné roztažnosti, na což nemusí mít vhodně stavěnou statiku (výztuhy atd.). Ochranný bezbarvý lak je také zbytečný, okno tím nic navíc nezíská. Jediné barvení je možné strojově při výrobě samotného profilu.