Výpočet prostupu tepla u oken a dveří

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K (Kelvin). U oken se pak rozlišují tři hodnoty:
Uw (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti oknem
Ug (g = glazing) – hodnota tepelné prostupnosti zasklením.
Uf (f = frame) – hodnota tepelné prostupnosti rámem.

Součinitel prostupu tepla Uw se vztahuje k celému oknu. Tato hodnota je přirozeně ovlivněna hodnotami U pro zasklení (Ug) a rám (Uf). Na celkovou hodnotu prostupu tepla oknem (Uw) má však vliv ještě lineární součinitel prostupu tepla Ψg (g = glazing) a velikost okna.


Koeficient prostupu tepla oknem nebo prosklenými dveřmi Uw se obvykle počítá na standardní velikost okna 1,23 m x 1,48 m. Při menších rozměrech se hodnota U zhoršuje (zvyšuje), větší okna naopak dosahují lepších hodnot. Důvodem je, že zasklení má v porovnání s materiálem rámu nižší hodnotu U, a proto při větších skleněných plochách můžeme docílit lepší tepelné izolace.

Podle evropské normy (EnEV 2009) nesmí při běžném zasklení součinitel prostupu tepla celým oknem přesáhnout hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. V pasívních domech jsou za vhodná považována okna s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K nebo nižší.