Recyklace plastu při výrobě okenních profilů

Recyklační řetězec okenních systémů z PVC se skládá ze tří základních kroků:
  1. Sběr starých oken a starého PVC: Výrobci a poskytovatelé služeb sbírají stará okna a odřezky za pomoci služby pro recyklaci Rewindo a znovu je zpracovávají na plastový granulát v recyklačních zařízeních. Materiál je možné dodávat buď už vytříděný, nebo i se sklem, kováním, těsněním či dokonce zbytky zdiva.
  2. Recyklační technika: Stará okna se nejprve rozdrtí, v třídičce se pak odděluje PVC od ostatních materiálů. Hrubá drť (o průměru přibližně 20 mm) se potom pomocí mlýnu zpracovává do podoby granulátu a prochází nejrůznějšími procesy oddělování a zpracování pro zlepšení kvality PVC recyklátu.
  3. Materiál je možné při zachování stejné kvality a odolnosti materiálu recyklovat až 7x! Při výrobě plastových okenních profilů je pak možné recyklát využít dvěma způsoby. První možnost je přimíchat do prvomateriálu (panenského PVC) určité množství recyklátu (asi 30%), druhou možností je výroba nových profilů z čistého (100%) recyklátu. V takovém případě je z estetických důvodů na povrch profilu aplikována tenká vrstva nového (panenského) PVC. Tento způsob současného lisování se nazývá koextruze.

Společnost Inoutic se jako zakládající člen iniciativy Rewindo GmbH zapojuje do recyklace plastových oken, snaží se zvyšovat podíl recyklovaných materiálů v plastových prvcích určených pro stavebnictví a intenzívně prosazovat zodpovědné a udržitelné nakládání s PVC. Navíc přistoupila společnost Inoutic k využívání zcela bezolovnatých stabilizátorů.

Nová legislativa

Stavebnictví je jedno z odvětví průmyslů, které nástup masivního využití recyklovaných materiálů teprve čeká. Není to ovšem hudba daleké budoucnosti. Nová strategie Evropa 2020/2030 v oblasti ochrany klimatu stanovuje nové cíle, které musí členské státy implementovat do své národní legislativy. Vláda České republiky konkrétně už připravila „Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami“. V přípravě je mimo jiné požadavek použití recyklovaných materiálů – včetně PVC – při realizaci veřejných zakázek.