Jak správně větrat

Nežádoucí vlhkosti v interiéru zabráníte správným větráním. Slyšeli jste už pojmy jako štěrbinové nebo nárazové větrání či příčná ventilace? Možná neslyšeli, ale určitě je z vlastní zkušenosti znáte.

Příčná ventilace je v podstatě průvan, kdy na okamžik (2–4 minuty) otevřete dokořán nejen všechna okna, ale i dveře a průvan vymění veškerý vzduch v prostoru. Tento způsob ventilace je neúčinnější, nestihnou se ochladit stěny a provádět by se mělo několikrát za den. A nezapomeňte před větráním topení buď vypnout, nebo ztlumit na minimum.

Při nárazovém větrání je třeba na krátkou chvíli (4–10 minut) otevřít okno dokořán. Dojde k rychlé výměně vzduchu při minimálních energetických ztrátách.

Štěrbinová ventilace je lidově řečeno „ventilačka“, kdy okno pootevřete na úzkou štěrbinu. Pro dlouhé větrání však odborníci tento způsob nedoporučují, protože dochází k výraznému ochlazení okenního ostění a vzrůstá nebezpeční vzniku kondenzační vody, tedy tvoření plísní.

Pak je tu ještě možnost větrání prakticky „při zavřeném okně“. Přestože je valná většina oken vybavena tzv. mikroventilací, tento způsob výměny vzduchu odborníci opět nedoporučují. A to hned z několika důvodů. Nízká průvzdušnost nezajistí potřebnou výměnu vzduchu v interiéru, ve funkční spáře může vzniknout kondenzát nebo namrzat těsnění. Při otevřené mikroventilaci se navíc snižuje zvukotěsnost okna a, co je podstatné, sníží se i celková bezpečnost. V případě vloupání skrz okno v pozici mikroventilace nemáte u pojišťovny šanci na pojistné plnění.

Nejpokročilejší metodou větrání „při zavřeném okně“ je použití větrací klapky. Funguje na principu rozdílů tlaků vzduchu. Klapka upevněná na rámu pak působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu a tím zabezpečuje stálou cirkulaci v místnosti při zachování důležitých vlastností okna včetně minimalizace tepelných ztrát a zvukového útlumu. Teplý vzduch odcházející z místnosti prochází rámem okna a ohřívá studený vzduch, který přichází zvenku. Jednodušší klapky vymění 5–7 m3 vzduchu za hodinu, modernější klapky umožňují i vlastní nastavení a výměnu 12 až 35 m3 vzduchu za hodinu.