Laik si montáž oken nepohlídá

Při montáži oken obvykle nemáme šanci poznat, jestli všechno probíhá všechno tak, jak má. Navíc máme tendenci dát na rady „odborníků“. Když nám pak technik montážní firmy říká, že bohatě stačí montáž tzv. na pěnu a že hydroizolační pásky jsou zbytečně drahé, obvykle ho poslechneme. Hydroizolační pásky skutečně zdraží jedno okno cca o 1 000 Kč, ale pomohou zajistit, že investice do výměny oken nebyla zbytečná!

Žádná polyuretanová pěna totiž není parotěsná, proto dochází v zimním období k průniku vnitřního teplého a vlhkého vzduchu do hmoty pěny a ke kondenzaci vodní páry. Tato zkondenzovaná vlhkost může zapříčinit vznik plísní, v případě použití dřevěných rámů dokonce i degradaci materiálu rámu a jeho hnilobu.

Jediný způsob, jak se proti špatné montáži účinně bránit, je detailně zpracovaná objednávka, kde je přesně uveden nejen typ profilu a zasklení, ale i způsob provedení připojovací spáry, vnějších, případně vnitřních parapetů a začištění ostění po zabudování oken. Právě podle takto pečlivě specifikované objednávky může v případě reklamace např. soudní znalec ověřit, zda všechno proběhlo tak, jak mělo.

Dokonce už poptávka, v níž zákazník přesně specifikuje, jaké otvorové výplně chce (minimálně jaký má být součinitel tepelné prostupnosti, solární faktor a hlukový útlum) a že si přeje montáž s využitím pásek, je takovým psychologickým signálem pro dodavatele, že zákazník je informován.

Mnohem lepší než nad řemeslníky během montáže stát je věnovat tento čas přípravě poptávky, resp. objednávky nebo smlouvy o dílo, ideálně ve spolupráci s projektantem. Pokud poptáme více firem, vyplatí se prozkoumat, co která z firem do své nabídky zahrnula. Nejlevnější neznamená nejlepší.

VIDEO ČASOSBĚR Z NESLOVIC