Filozofie

My, zaměstnanci společnosti Inoutic přebíráme zodpovědnost za sebe, své blízké a za životní prostředí. Klíčové hodnoty, jimiž se řídíme, jsou upřímnost, pracovitost a iniciativa.

Upřímnost pro nás znamená, že říkáme celou pravdu, jsme otevření a upřímní. Říkáme věci tak, jak jsou. Poskytujeme přímou zpětnou vazbu z očí do očí a vždy respektujeme protistranu. Jsme tým. Přiznáváme si chyby a otevřeně říkáme i horší zprávy. Přitom vždy děláme maximum pro nápravu, jednáme preventivně. Říkáme to, co si myslíme, a myslíme si to, co říkáme.

Pracovitost. Naše výkonnost je posuzována našimi zákazníky, obchodními partnery, akcionáři a zaměstnanci. Držíme se svých hlavních cílů a hodnot. Říkáme to, co děláme, a děláme to, co říkáme. Pracujeme vždy s maximálním nasazením - během projektování, při výrobě, dodávkách, ve styku se zákazníky i při montáži výrobku.

Iniciativa. Jsme otevření světu a novým myšlenkám. Důvěřujeme svým kolegům i obchodním partnerům. Bereme na sebe rizika a vítáme iniciativu. Myslíme a rozhodujeme se tak, jako bychom byli majitelem firmy. Respektujeme své kolegy a ceníme si jich za jejich rozhodnutí. Snažíme se neustále zlepšovat.