Deceuninck Group

Deceuninck patří mezi 3 největší hráče ve svém oboru na evropském trhu. Je aktivní v 91 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii. Deceuninck Group zaměstnává na 3 600 zaměstnanců v 25 zemích. Je zapsán na burze cenných papírů Euronext a v loňském roce dosáhly tržby Deceuninck Group 664,5 milionů EUR.

Deceuninck pomáhá budovat trvale udržitelné domovy. S pomocí svých klíčových technologií (PVC extruze a patentovaný kompozitní materiál Twinson) vytváří inovativní konstrukční řešení oken, dveří, teras, plotových systémů, fasád a podbití. Produkty Deceuninck dokážou uspokojit dnešní poptávku po dlouhé životnosti a elegantním designu s minimální ekologickou stopou. Vyrábí se totiž v duchu filozofie uzavřené výrobní smyčky, tzn., že produkty mají životnost více než 50 let a po jejím uplynutí jsou výrobky recyklovány a znovu využity pro další výrobu.

Deceuninck Group je rozdělena do pěti oblastí: severozápadní Evropa, jihozápadní Evropa, střední a východní Evropa, Turecko a Spojené státy. Deset společností a tři výrobní závody Inoutic v regionu střední a východní Evropy představují hlavní část skupiny v Evropě