Hodnoty U | Inoutic

Výpočet hodnoty U pro okna

U oken se rozlišují tři hodnoty U:

  • Uw (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti okna
  • Ug (g = glazing) – hodnota tepelné prostupnosti zasklením
  • Uf (f = frame) – hodnota tepelné prostupnosti rámem

Součinitel prostupu tepla Uw se vztahuje k celému oknu. Tato hodnota je ovlivňována hodnotami U pro zasklení Ug a rám Uf. Na celkovou hodnotu Uw má navíc vliv lineární součinitel prostupnosti tepla Ψg (g = glazing) a velikost okna.

U-Wert Fenster

schatten

Hodnota U pro zasklení okna: Ug

Hodnota Ug závisí na typu plynu vyplňujícího prostory mezi tabulemi, vzdálenosti jednotlivých tabulí od sebe a na počtu tabulí.

Typické hodnoty U pro izolační sklo:

  • Dvojité izolační sklo 24 mm s argonovou výplní: 1,1 W/m2K
  • Trojité izolační sklo 36 mm s argonovou výplní: 0,7 W/m2K
  • Trojité izolační sklo 44 mm s argonovou výplní: 0,6 W/m2K
  • Trojité izolační sklo 36 mm s kryptonovou výplní: 0,5 W/m2K
schatten

Hodnota U pro okenní rám: Uf

Hodnota Uf pro kombinaci rám-okno se určuje měřením nebo výpočtem. Jako plocha pro výpočet hodnoty Uw se určuje pohledová šířka profilu.

schatten

Lineární součinitel prostupu tepla Ψg

Nejvýraznější vliv na hodnotu Ψg pro připojení zasklení k rámu má materiál distančního rámečku. Jako standardní materiál s nejhoršími tepelnými vlastnostmi se používá hliník. Lepší tepelně-technické vlastnosti má takzvaný „teplý rámeček“. Tato rozpěrka je vyrobena z ušlechtilé oceli nebo plastu. Hodnota ψ okrajového spojení bývá dále zlepšena  hlubším osazením izolačního skla v profilu křídla.

Příklady hodnot Ψ:

  • Hliníkový rámeček: cca. 0,08 W/m2K
  • „Teplý rámeček“: cca. 0,04 W/m2K
schatten

Hodnota U pro okna: Uw

Koeficient prostupu tepla pro okno a prosklené dveře Uw se zpravidla počítá pro standardní velikost okna 1,23 m x 1,48 m.

Upozornění: u menších rozměrů se hodnota U zhoršuje, zatímco větší okna dosahují lepších hodnot. Důvodem je, že zasklení může ve srovnání s materiálem rámu dosahovat vyšších hodnot U a u větších skleněných ploch lze tedy docílit lepších hodnot tepelné izolace.

Podle předpisu EnEV 2009 nesmí u  běžného zasklení přesáhnout hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Za vhodná pro použití v pasivních domech jsou považována okna s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K nebo lepší.

Výpočet hodnoty Uw

Pro stanovení součinitele prostupu tepla se používá následující vzorec:


Ug = koeficient prostupu tepla zasklením
Uf = koeficient prostupu tepla rámem
Ψg= lineární součinitel prostupu tepla okrajového spoje izolačního skla
Ag = plocha skla
Af = plocha rámu
Aw = Ag + Af
lg = velikost vnitřní hrany profilu rámu
(resp. viditelná velikost skleněné tabule)

schatten
Výrobci a prodejci schatten Cenová poptávka schattenKontakt schatten
© Inoutic