Okna pro pasivní dům | Inoutic

Okna pro pasivní dům

Pojem pasivní dům se týká tepelně-izolačních vlastností stavby a tím i oken. Okno ve standardu pasivního domu musí tedy mít mimořádně vysokou schopnost tepelné izolace. Součinitel prostupu tepla Uw musí splňovat požadavky evropských standardů, což znamená hodnotu 0,8 W/m2K nebo nižší. Každé okno, které má hodnotu Uw menší nebo rovnou 0,8 W/m2K, tedy lze použít  pro pasivní dům podle aktuální normy  pro úsporu energie EnEV 2009  a zároveň umožňuje čerpat dotace z příslušných podpůrných  programů.

Okna vhodná pro pasivní dům můžeme využít i jinde než v pasivních domech. Okna s tímto standardem lze uplatnit jak při rekonstrukci, tak i pro jakoukoliv novostavbu. Okna pro pasivní dům zvyšují komfort bydlení a výrazně přispívají ke snižování nákladů na vytápění!

schatten

Přehled výhod oken pro pasivní dům

  • Opravdové pohodlí – na okně se nesráží voda.
  • Nevzniká žádný průvan v důsledku rozdílných teplotních zón v blízkosti okna.
  • Vnitřní povrchová teplota okna pro pasivní dům není ani v zimě nižší než 17°C.
  • Díky velmi dobrým izolačním vlastnostem již není nutné umísťovat topné těleso pod okno. To vám poskytuje větší volnost při plánování a zařizování vašeho domova.
  • Jen o něco málo vyšší cena má velmi rychlou návratnost v podobě vysoké energetické účinnosti.
schatten

Okna pro pasivní dům – technologie, která vás nadchne!

Vynikajících tepelně-izolačních vlastností okna ve standardu pasivního domu je dosaženo především vysoce kvalitní technologií rámu v kombinaci s trojnásobným zasklením. Hodnota U hotového okna totiž závisí na hodnotě U rámu, použitého zasklení a meziskelního rámečku použitého pro spojení okrajů skel. Podrobné informace týkající se výpočtu hodnot U naleznete na naší informační stránce Hodnoty U pro okna.

Okna ve standardu pro pasivní dům navíc mají vysokou míru propustnosti sluneční energie. To znamená, že lze efektivně využít teplo slunečního záření. Tím zlepšíme energetickou bilanci budovy a snížíme množství energie potřebné na vytápění. To znamená, že tato okna nejen zvýší  komfort našeho bydlení, ale především nám pomohou snižovat náklady na energii a vytápění. Obojí je  u novostaveb i rekonstrukcí výrazným přínosem jak pro stavebníka, tak i pro obyvatele domu.

schatten

Standard pro pasivní dům a okenní profily Inoutic

Standardu pasivního domu lze za mimořádně příznivou cenu dosáhnout použitím vysoce kvalitního systému Eforte s jedinečnou hodnotou U rámu.

Systém Eforte dokáže splnit všechny konstrukční i designové požadavky a umožní  vytvoření vašeho vysněného bydlení. Na přání lze systém Eforte dodat s hliníkovým krytem.

 

Energeticky úsporná okna Eforte

schatten
Výrobci a prodejci schatten Cenová poptávka schattenKontakt schatten
© Inoutic