Tipy pro péči | Inoutic

Tipy pro péči o plastová okna

Společnost Inoutic doporučuje provádět podle potřeby pravidelně následující údržbu:

schatten
1. Odstranit zbytky vápna a malty!
schatten
cleaning PVC - Remove lime and mortar splashes!
Dejte pozor, aby se na okenní profil, zasklení ani kování nedostaly zbytky vápna nebo malty. Mohlo by dojít k poškození jak profilu, tak i skla a kování by se mohlo vlivem zatvrdlých zbytků zablokovat.
schatten
2. Několikrát za den větrejte!
schatten
Cleaning PVC - Ventilate rooms several times a day!
Přiváděný chladný vzduch snižuje vlhkost v místnosti a zajišťuje tak zdravé klima. Dostatečně svůj byt větrejte, nejlépe několikrát denně, protože relativní vlhkost přesahující 60 % může vést k tvoření plísní.
schatten
3. Nepoužívejte žíravé kapaliny!
schatten
Cleaning PVC - Do not use caustic fluids
Povrch okenního rámu se nejlépe čistí jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, nitroředidla ani benzín! Pro odstranění odolného znečištění je potřeba použít speciální čistič, který lze zakoupit u dodavatelů nebo výrobců oken.
schatten
4. Pravidelně okna čistěte (zvenku)!
schatten
Cleaning PVC - Regular cleaning on the outside!
Pravidelně čistěte venkovní stranu oken. Pyl, částice dehtu nebo kovů mohou být vlivem slunečního záření zapečeny do okna. Usazený nános lze pak jen těžko odstranit.
schatten
5. Promazávejte kování!
schatten
Cleaning PVC - Lubricate fittings!
Alespoň jednou ročně namažte kování olejem, aby byl zajištěn jeho trvale lehký chod.
schatten
6. Dotahujte kliky!
schatten
Cleaning PVC - Tighten handles!
Uvolněné kličky a úchyty musejí být dotaženy. Šrouby se obnaží nadzvednutím krytky pod úchytem a otočením ze svislé do vodorovné polohy.
schatten
7. Pečujte o těsnění!
schatten
Cleaning PVC - Care for the seals!
Těsnění v rámu musí být každého půl roku ošetřeno přípravkem na těsnění nebo jiným vhodným přípravkem, jako je např. Talkum, Hirschtalg nebo silikonový olej (specializované obchody), aby si zachovalo svou pružnost a funkčnost. Poškozená těsnění je potřeba vyměnit.
schatten
8. Čistěte otvory pro odvádění vody!
schatten
Clean PVC - Clean drainage openings!
Ve stanovených intervalech kontrolujte otvory pro odvádění vody v profilech rámu. Čistota je předpokladem pro bezproblémové odvádění vody.
schatten
Výrobci a prodejci schatten Cenová poptávka schattenKontakt schatten
© Inoutic